Leegstand als kans, lokale voedselteelt, werken met beschikbare middelen en mensen, permacultuur

Leegstand als kans, lokale voedselteelt, werken met beschikbare middelen en mensen, permacultuur

zaterdag 22 december 2012

Mijn achtergrond
Na lang in de sociale sector gewerkt te hebben, ben ik in 2009-2010 opgeleid tot landschaps- en tuinontwerper/adviseur (ecologisch, op basis van Permacultuur).                                                                              
Als vrijwilliger hielp ik geruime tijd de scholieren en hun begeleiders van school 'Het Tij' bij het moestuinieren op De Kleine Rug.                     
Op diverse plekken in de stad bouwde ik met hulp van anderen kruidenspiralen, o.a. op het pleintje van Trivire in Crabbehof.  

Ruim 2 jaar was ik voorzitter van de werkgroep ‘Natuur, voeding en gezondheid’ van het Platform Duurzaamheid Dordrecht.  
In goede samenwerking met de gemeente sector Stadsontwikkeling/Beleid en Stadsbeheer organiseert de werkgroep o.a. bloemen zaaiacties op meerdere plekken in de stad. Dit ter opvrolijking van braakliggende terreinen en ter bevordering van de bijenstand.


              

zaterdag 1 september 2012

De eerste oogstIn de zomer en herfst van 2012 hebben wij en onze beide gezinnen enthousiast zorg gedragen voor de planten. Deze schoten werkelijk de grond uit. Het was een feest om de eerste tomaten, pepers, paprika’s, pompoenen en komkommers te oogsten, fantastisch !
We zijn wel een beetje trots op wat we hebben kunnen realiseren in zo’n korte periode van 2 maanden, en met zo weinig middelen.donderdag 30 augustus 2012

De eerste activiteiten
Vanuit een gedeelde visie zijn Paul Harmans (een zeer goede vriend, tevens wijkgenoot) en ik met heel veel plezier en gedrevenheid aan de slag gegaan om een deel van de kas Zuidendijk 286A geschikt te maken voor groente- en fruitteelt in bakken. Dit geheel op persoonlijke titel, als burgerinitiatief.


Overwegingen bij onze start waren:


  • Een eigen plek binnen het kassencomplex om onze ideeën als een soort deelproject te realiseren, zonder daarbij de anderen in hun al bestaande activiteiten te hoeven storen. Bovendien stond ons een andere aanpak voor ogen.

  • Teelt in bakken, omdat voedselteelt in de grond van de kassen niet in aanmerking kwam door mogelijke bodemverontreiniging en om later makkelijker in te kunnen spelen op het tijdelijke karakter van het project.


  • Nogmaals: alles geheel op persoonlijke titel, en zonder veel ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten. Er zijn wel wat mensen op uitnodiging komen kijken, maar we wilden uitdrukkelijk geen ‘toeloop’.

De voordelen van een kas: extreme weersomstandigheden spelen minder
een rol, het groeiseizoen wordt verlengd en er kan voorteelt plaatsvinden.

Wel is het zo, dat groente- en fruitteelt in een dergelijke ‘koude kas’,
zonder faciliteiten en met hardnekkige distels, geen sinecure is.   
Het vergt de nodige creativiteit.

Maar daarin ligt tevens de uitdaging, die volledig aansluit op onze visie.

Het is geweldig leuk om bijvoorbeeld te experimenteren met de opvang van
regenwater (erg essentieel in onze situatie) en het bewateren van de 
planten. Paul heeft op dat vlak al bijzonder veel tot stand gebracht, met 
behulp van aanwezige materialen.

woensdag 22 augustus 2012

Het begin (Zuidendijk)
Ook Dordrecht kent langdurige leegstand.                                      
Diverse tuinbouwkassen zijn niet meer in gebruik, worden niet meer onderhouden en wachten op sloop. Met alle gevolgen van dien: verpaupering, vernieling, insluiping, hennepteelt, verstoring van het uitzicht van omwonenden e.d.  

Maar zou je leegstand ook niet als káns kunnen zien ?                    
Waarom een kassencomplex niet tijdelijk een andere, creatieve functie geven?
Zelfs een onverwarmde kas zonder verdere faciliteiten zoals elektra en water biedt ongekende mogelijkheden voor het telen van groenten, kruiden en fruit.

‘Stadslandbouw’ maakt wereldwijd enorme opgang.                            
Burgers meer in contact brengen met het buitengebied, buurtmoestuinen,
lokale en ecologisch verantwoorde voedselteelt, minder voedselkilometers. Ook de grotere steden in Nederland kennen al talloze succesvolle projecten, zowel grootschalig als kleinschalig.                                           
En als het gaat om leegstand: zelfs leegstaande kantoorpanden worden steeds meer gebruikt voor voedselproductie, soms zelfs met zeer ‘high-tech’ teeltmethoden. 

In juni 2012 hoorde ik tot mijn verrassing dat enkele mensen een gedeelte van het kassencomplex Zuidendijk 286A in gebruik hadden genomen, min of meer met toestemming van de gemeente.                                                                                    

Het tijdelijk beschikbaar komen van deze kas maakte het mogelijk om mijn persoonlijke ambitie in daden om te zetten.                                  
Een vorm van stadslandbouw, als burgerinitiatief, werd zo mogelijk. 
Lokale voedselproductie als sociale activiteit op het Eiland van Dordrecht is mijn grote wens, en dat was precies de reden om snel bij de anderen in de kas aan de Zuidendijk aan te sluiten.